Ekonomisk förvaltning

Information om föreningens ekonomiska förvaltning


Den ekonomiska fövaltningen är utlagd på HSB Stockholm. Bland de uppgifter som HSB Stockholm svarar för och som direkt berör dig som bostadsrättshavare kan nämnas:

  • att avisera och inkassera avgifter och hyror
  • att verkställa av styrelsen beslutade avgifts- och hyresändringar
  • att sända ut påminnelse- och kravavier när så erfordras
  • att ta ut överlåtelseavgift med belopp motsvarande 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lag om allmän försäkring
  • att vid pantsättning av bostadsrätt ta ut pantsättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet
  • att vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt ta ut avgift med högst 10 % av prisbasbeloppet

Därutöver svarar HSB Stockholm för löpande bokföring och redovisning, kontering av leverantörsfakturor och betalning av dessa samt förslag till bokslut.

Telefon för medlem 010 442 11 00

E-post: service.stockholm@hsb.se

eller via HSBs hemsida ”hsb.se/stockholm/kontakt”