Teknisk förvaltning

Information om föreningens tekniska förvaltning


Föreningens tekniska förvaltning bedrivs i egen regi. Av berörda frågor kan nämnas:

 • besiktningar av fastigheten
 • statusbesiktning av lägenheter
 • systematiskt brandskyddsarbete
 • driftövervakning
 • kostnadskontroll på utförda tekniska åtgärder i fastigheten
 • digital ritningshantering och teknisk dokumentation
 • förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud, upphandling
 • byggledning
 • projektering och hantering av bygglov vid ombyggnationer
 • driftmöten med fastighetsskötare
 • samordning av fastighetsskötsel, markskötsel och städning
 • arbete med energifrågor (värme, el)
 • underhållsplan och underhållsarbeten (t ex fläktbyten tak)
 • budgetarbete
 • samarbete med ekonomisk förvaltare
 • försäkringsärenden (vattenskador)

Energianalys