För Boende

Att bo med bostadsrätt

Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin lägenhet så länge man fullgör sina skyldigheter och följer stadgar och ordningsregler.

Bostadsrättsföreningen äger fastigheten och beslutar därmed om förvaltningen av fastighetens lägenheter.

Som bostadsrättshavare är man dock delägare i bostadsrättsföreningen och kan genom sin röst på årsstämman på olika sätt delta i och påverka föreningens förvaltning.

Man får göra förändringar i lägenheten inom ramen för stadgarnas bestämmelser och styrelsens godkännande.