Lägenheterna

Information om lägenheterna


Väggar

Väggarna består dels av betong, dels av gipsskiva på stålregelstomme.


Bredband/TV/Telefoni 

Uttag för radio, TV och bredband finns i varje lägenhet. Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Tele2, vilket ger rabatterat pris på de tjänster som omfattas. I avtalet ingår digitalTV Bas, bredband 250/50 Mbit och IP-telefoni till en kostnad om ca 200 kr kronor per månad. Kostnaden ingår i månadsavgiften. För frågor, teknisk support och beställning av ytterligare tjänster: Kontakta Tele2 på 90222. 


Tamburdörr

Rekommenderade säkerhetsdörrar i stål har redan idag installerats i flertalet lägenheter. Vid nyanskaffning ska färgen så nära som möjligt överensstämma med färgen på övriga tamburdörrar. Förutom cylinderlås har alla dörrar också tillhållarlås.


Ventilation

I lägenheterna råder undertryck. Utvädring sker genom ventilationsutsug i kök, dusch och badrum.


Vädringsfönster

Filtret i vädringsgallren går att tvätta i ljummet vatten och tvättmedel. Nya filter kan köpas i järnhandeln.


Kök

Anvisningar för skötsel av spis, kyl- och frysskåp följer med varje apparat. Anvisningarna ska lämnas över till tillträdande bostadsrättshavare vid överlåtelse av lägenheten.

Spiskåpan är ansluten till centralventilationens fläkt. Därför är montering av motordrivna köksfläktar förbjuden.

Spiskåpans spjäll är avsett för att vid öppet spjäll åstadkomma forcerad ventilation. När spjället öppnas för att vädra ut matos tas ersättningsluften in från vädringsfönster i övriga rum. Öppna aldrig köksfönster eller balkongdörr i köket för att vädra ut matos. Utvädringen blir i så fall mindre effektiv. Normalt ska spiskåpans spjäll vara stängt.

Spiskåpans filter kan i regel rengöras i diskmaskin. Vid byte av glödlampa i spiskåpan använd kronljuslampa, max 40 W.