Fastighetsskötsel

Information om föreningens fastighetsskötsel


R Gimströmer Förvaltning AB ansvarar för skötseln av föreningens fastighet. I arbetsuppgifterna ingår

  • övervakning av fastighetens tekniska system och åtgärdande av eventuella fel
  • uppföljning av el-, vatten- och värmeförbrukning
  • utföra service på maskinell utrustning i tvättstugorna
  • administrera husens inpasseringsystem med utlämning av nyckelbrickor
  • tillsyn av garage med spolplattor samt fördelning/uthyrning av garageplatser
  • avhjälpa (enklare) fel som uppstår i lägenheterna
  • bistå entreprenörer med information om byggkonstruktion, tekniska installationer, tider och allmänna ordningsregler
  • tillsyn av städning i gemensamma utrymmen
  • tillsyn av soprum och grovsoprum
  • trädgårdsskötsel och viss snöröjning.

Fastighetskötaren har sin expedition i souterrängvåningen Larsbergsvägen 45 (B-huset).

Mottagningstid måndag – fredag kl 12.00 – 13.00