Tvättstugor

Ordningsförskrifter


Du bokar tvättid genom att låsa fast Din bokningscylinder i bokningstavlan. Du får bara reservera ett tvättpass i taget.

107.00-10-00samtliga maskiner
210.00-13-00maskin nr 1 och 2 samt torkskåp
310.00-13.00maskin nr 3 och 4 samt torktumlare
413.00-16.00samtliga maskiner
516.00-19.00maskin nr 1 och 2 samt torkskåp
616.00-19.00maskin nr 3 och 4 samt torktumlare
719.00-22.00samtliga maskiner


Tvättpasset ska påbörjas senast 30 minuter efter inbokad tid. I annat fall har den som vill rätt att utnyttja maskinerna oavsett bokning.

Under pågående tvättning får ledig maskin inte utnyttjas av annan medlem med mindre än att kontakt tas med den som har bokat tiden.

Efter avslutat tvättpass är huvudregeln att torktumlare och torkskåp disponeras under ytterligare en timme. Med hänsyn till bullerstörningar gäller detta inte för dagens sista tvättpass.

Det är förbjudet att upplåta tvättstugan till utomstående.

Det finns särskilda bruksanvisningar för maskinerna i tvättstugan. Strömbrytare till strykmaskin och mangel ska vara frånslagna och dörren låst när Du lämnar tvättstugan.