Trivselregler för bastu

Trivselregler för bastun i 33:an 


Uppförande 

Duscha före användning av bastun.

Sitt alltid på din handduk i alla utrymmen för ökad hygien.


Städning 

Avsätt tid för städning innan bastutiden är slut så att nästa användare inte behöver vänta.

Se till att bastuaggregatet är frånslaget

Torka golv, spola ur duscharna, lämna bastun som du fann den.

Inga flaskor, burkar eller annat skräp får lämnas i bastun och gymavdelningen, ta med dem hem!

Lämna dörren till bastun och öppen efter bastandet för bästa ventilation.


Ansvar 

Den som bokar bastun har totalt ansvar för sitt och sina gästers uppförande och eventuella uppkomna skador på bastun.

Skador eller fel anmäles till styrelsen eller fastighetsskötaren.

Tänk på att bastun är medlemmarnas gemensamma egendom!


Varmt välkomna! 

Tid för bastubad bokas på särskild lista på anslagstavlan på väggen mellan bastu- och motionsavdelningen.

När fritidslokalen är uthyrd har medlemmar tillgång till bastu- och motionsavdelningen genom plåtdörren/reservutgången på gaveln.