Parkering och garage

Information om parkering och garage


Parkering

Föreningens medlemmar och andrahandshyresgäster som är bilägare är skyldiga att hyra garageplats/er och att parkera bilen i garaget.

Parkeringsplatserna framför husen får utnyttjas endast för tillfällig parkering. Parkering vid trottoarkanten eller på vändplanen är tillåten endast för i- och urlastning.

Meddela gärna gäster och besökande att parkeringsplatserna framför husen är avsedda för dem och att de är välkomna att parkera där. Vid parkering flera dagar i sträck ska gästerna ange besöksadress på lapp i framrutan (uppgång, trappa, telefon).

Det är inte tillåtet att inom garage- och parkeringsområdet reparera bilar, mc eller mopeder.


Garage

Garageplats erhålles efter anmälan hos fastighetsskötaren. I första hand upplåtes en plats per lägenhet. Om lediga platser finns kan ytterligare plats erhållas. För medlemmar med el/hybridbilar finns ett antal platser med laddmöjlighet.

För dem som hyr garageplats gäller följande:

 • Parkering ska ske på tilldelad garageplats.
 • Garageplatsen får ej utan hyresvärdens skriftliga medgivande användas för annat ändamål än förvaring av personbil, däck och takräcken.
 • Garageplatsen ska hållas städad.
 • Trafikljusen måste respekteras. Varning!
 • Platsen får ej hyras ut i andra hand eller rättigheter och skyldigheter överlåtas på annan person annat än vid andrahandsupplåtelse av lägenhet.
 • Hyresgästen ansvarar för all skada inom garaget genom vållande eller försummelse av hyresgästen eller någon annan som går dennes ärenden.
 • Hyresvärden är ej ersättningsskyldig för eventuell uppkommen skada på hyresgästens fordon med tillbehör och reservdelar eller stöld därav.
 • Enligt gällande brandförsäkringsvillkor är det förbjudet att inom garaget utföra reparation av motorfordon eller att tända eld.
 • Spolplattan får endast användas tvättning eller vid däckbyte av garagets bilar. Efter användning ska tvättplatsen göras ren.
 • Vid bilbyte ska det nya fordonets registreringsnummer meddelas till fastighetsskötaren.
 • Förlust av nyckelbricka ska anmälas till fastighetsskötaren så att den kan spärras.

Hjälp till att bevaka garagen. Anmäl till styrelsen eller fastighetsskötaren om obehöriga smiter in eller på annat sätt får tillträde till garagen!