Funktionärslista

Styrelsen 2022-2023


Ann-Christine Montalvo, ordförande, ekonomi,  attest av fakturor, kontakt med HSB Redovisning,

tel 076-009 07 71


Tomas Berggren, vice ordförande, juridik. avtal, medlemskontakter, grannsamverkan, parkering,

tel 070-876 27 32


Henrik Berg von Linde, ledamot, fastighetfrågor, underhållsplan, energifrågor, stamrenovering,

tel 073-412 92 76


Terje Reistad, ledamot, försäkringsfrågor, säkerhet, fastighetsfrågor, utemiljö, inglasning, grannsamverkan, garage och parkering,

tel 070-788 71 17


Monica Svendeborn, ledamot, medlemsadministration, IT-frågor, inkommande korrespondens,

tel 070-526 30 29


Per holmquist, suppleant, sekreterare, redaktör Ekbladet, hemsida, garage och parkering, tel 070-492 06 25