Funktionärslista

Styrelsen 2023-2024


Ann-Christine Montalvo, ordförande, ekonomi,  attest av fakturor, kontakt med HSB Redovisning,

tel 076-009 07 71


Tomas Berggren, vice ordförande, juridik. avtal, medlemskontakter, grannsamverkan, parkering,

tel 070-876 27 32


Henrik Berg von Linde, ledamot, fastighetfrågor, underhållsplan, energifrågor, stamrenovering,

tel 073-412 92 76


Terje Reistad, ledamot, försäkringsfrågor, säkerhet, fastighetsfrågor, utemiljö, inglasning, ekonomi, redaktör Ekbladet, grannsamverkan, garage och parkering,

tel 070-788 71 17


Göran Lundkvist, ledamot, fastighetsfrågor

tel 070-760 04 15


Zora Wallberg, suppleant, sekreterare, medlemsadministration, inkommande korrespondans

tel 073-656 04 54


Daniel Lodén, suppleant, IT-frågor, intern uthyrning

tel 079-056 58 68