Valberedningen

Valberedningen i Ekbacken nr 1


Hans Grönlund
Eva Wåhlmark
Per Holmquist

Telefonnummer till valberedningen finns under Medlemsinformation.