18 april kl 18

Hans Grönlund var på tisdagskvällen i 33ans lokal och berättade om det senaste inom cancerforskningen. Hans är forskningsledare på Karolinska institutet för en studie med en ny unik individanpassad immunterapi vars fokus just nu ligger på kolorektal cancer i ett initialt skede.  

Varje år diagnostiseras miljontals människor med cancer, och många av dem svarar inte på förstahandsbehandlingar som kemoterapi, strålbehandling och kirurgi. Dessa behandlingar kan också orsaka allvarliga biverkningar som kan påverka patientens livskvalitet.

Med bolaget NEOGAP utvecklar de en ny, unik individanpassad cancerimmunterapi. Den bygger på att identifiera mutationer, så kallade neoantigen, som ger upphov felaktiga proteiner och därmed förlorad kontroll av celltillväxt. Behandlingen bygger på att två nya och proprietära tekniker används:

Mjukvaruplattformen PIOR® använder prediktionsalgoritmer och maskininlärning för att identifiera och välja de mest optimala målen, neoantigenerna i en tumör och EpiTCer® som är en unik metod för att träna patientens T-celler att rikta in sig på de identifierade neoantigenerna.

Om man skulle drabbas av någon form av cancer föreslog Hans att man skulle begära att få en sk exomsekvensering utförd av ett litet prov som man tar ut från cancern och blod. Med detta bestäms vilka neoantigen som finns i tumören. Dessutom ska två RNA sekvenseringar göras för att kunna bedöma hur mycket protein som produceras i tumören av varje av våra 22 000 gener. PIOR ger sedan mycket värdefull information som hjälper onkologen att med precision välja bästa befintliga behandling och hoppas vi möjliggör skräddarsydd immunterapi.

Projektet går nu in i en fas då man kommer att utföra kliniska försök på en liten grupp patienter. Vi önskar Hans och hans forskargrupp all framgång och lycka till i den fortsatta forskningen!

Cirka 40 intresserade medlemmar tog del av Hans presentation av denna spännande forskning.

För den som är intresserad av att på något sätt bidra till Hans forskning går bra att nå honom på hans.gronlund@ki.se eller haffa honom på lördagens Vårstädning

Av: styrelsen, april 12, 2023
Tillbaka